تازه ها در

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

آدرس : تبریز- خیابان پاستور جدید ، مابین طالقانی و حاج جبارنایب ، ساختمان پارسا

تلفن   : 5422090-0411

 دراين بخش از طريق تماس يا ميل انتقادات ، پيشنهادات و يا تقاضاهاي خود  را اعلام نمائيد.

لطفا پيشنهادات و انتقادات خود را به آدرسهاي زير بفرستيد:

DrKhalilollah@yahoo.com

شماره تلفنهاي تماس :

09141164075 : دكتر هاله خليل الله

Webmaster :09144039607