تازه ها در

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه جامع دندانپزشکی

 این برنامه به زبان دلفی نوشته شده که تمامی امکانات مورد نیاز برای یک مطب و دندانپزشک در آن گنجانده شده است امکاناتی از قبیل ایجاد پرونده بیماران ،تعیین وقت ،  گزارشگیری ، جستجو ،تعریف کاربر جدید ، رمز عبور وسایر امکانات که توضیحات کامل در ذیل داده میشود.برنامه  شامل منوهای زیر میباشد:

1- بیماران  2- تعیین وقت مراجعه 3- گزارشات  4- کاربر

 که هرکدام از منوها دارای ساب منو بشرح زیر میباشند:

ابتدا برای وارد شدن باید نام کاربر و کلمه عبور را وارد نمائید.

وارد صفحه اصلی میشوید.

 1- بیماران

همانطور که در شکل نیز دیده میشود میتوانید تمامی مشخصات را وارد نمائید

 

در این قسمت نیز میتوانید سابقه بیماری را وارد کنید

 

 

 در این پنجره نبز میتوانید طرح درمان را برای استفاده در مراجعات بعدی بکار ببرید.

  

 

 در قسمت هزینه درمان با وارد کردن مبلغ دریافتی سیستم بطور اتوماتیک از مبلغ کل کم کرده و در لیست  بطور تفکیک تاریخ و در سمت چپ پنجره نیز بطور اتوماتیک بعد از هر وارد کردن دیتا جمع مبلغ کل ، دریافتی و مانده را حساب میکند.

 

 

 2- تعیین وقت مراجعه

در منوی تعیین وقت میتوانید زمان برای مراجعه ، نوع درمان و نیز مراجعه و یا عدم مراجعه را ثبت نمائید.

 

در قسمت تقویم روزانه نیز میتوانید لیست بیماران بر حسب زمان حضور را مشاهده نمائید.

 

 2- گزارشات

گزارش وضعیت بیمار

 در اینجا شما میتوانید گزارشی از وضعیت بیمار بر اساس طرح درمان تهیه کنید.

 

 

  در این قسمت نیز میتوانید از هزینه درمانی بیمار گزارشگیری نمائید.

 

  

در این گزارش نیز میتوانید از تمامی مراجعه کنندگان لیستی براساس مانده حساب آنها که میتواند از  صفر بوده و یا مابین متغیری که شما به سیستم میدهید باشد را بشما نشان دهد.

 

 در این گزارش درآمد شما  مابین تاریخهای انتخابی شما در فرم نشان داده میشود.

 

3- کاربر

در این منو نیز همانطور که دیده میشود میتوان کاربر جدید تعریف کرد و یا رمز عبور را تغییر داد.