تازه ها در

پرسش و پاسخ

 

 

 

بررسی علت های شکست چینی در PFM

- خشکی دهان Dry Mouth(xerostomai)

-  سیر دندانپزشکی در ایران

- دندانپزشکی در گذر زمان

-درمانهای داروئی و جراحی معمول برای اختلالات تنفسی حین خواب

-تئوریهای نهفتگی و علل آنها

-موارد تجویز و عدم تجویزخارج کردن مولر های سوم نهفته

-سیستم طبقه بندی دندانهای نهفته فک پایین و بالا

-عوامل موثر در تعیین سختی کشیدن دندانهای نهفته

-اصول جراحی دندانهای مولر سوم نهفته

-مشکلات و عوارض حین جراحی دندانهای مولر سوم نهفته

-عوارض پس از عمل جراحی دندانهای مولر سوم نهفته

 

 

 

 

 

 

 

 

*  فرمت مقالات PDF ميباشد. براي ديدن آنها بايد برنامه Acrobat Reader  در سيستم شما نصب باشد.