تازه ها در

پرسش و پاسخ

 

 

دستورالعمل نحوه محاسبه امتيازات نهايي و شرايط صدور گواهي نهايي براي تمديد پروانه از تاريخ 01/4/85

 1-    افراد مشمول قانون: پزشكان عمومي، دندانپزشكان، دكتراي داروسازي، متخصصين ودكتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي علوم بهداشتي در زمان صدور پروانه اشتغال اعم از پروانه مطب دائم يا موقت يا پروانه تأسيس و مسئول مؤسسه از زمان فارغ‌التحصيلي موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن، نيز بايد هر پنج سال يكبار براي تمديد پروانه پس از كسب امتيازات لازم آموزش مداوم، اقدام كنند.

2-    هر يك از مشمولين قانون در طول هر دوره پنج ساله حداقل 125 امتياز از برنامه‌هاي آموزش مداوم كسب نمايند (بطور متوسط هر سال 25 امتياز)

3-    كسب حداقل 50 امتياز از 125 امتياز هر دوره پنج ساله ميبايست از برنامه‌هاي مدون آموزش مداوم باشد كه اين موضوع شامل هيأت علمي دانشگاهها نمي‌شود.

4-    كسب حداكثر 75 امتياز از 125 امتياز هر دوره پنج ساله از ساير انواع برنامه‌هاي آموزش مداوم  مورد قبول مي‌باشد. (به استثناي هيأت علمي دانشگاهها)

5-    كسب كليه امتيازات يك دوره پنج ساله (125 امتياز) صرفاٌ از برنامه‌هاي مدون به شرط غيرتكراري بودن موضوع قابل قبول است.

6-    اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و اعضاي هيأت علمي وابسته به ساير موسسات آموزشي كه مشمول قانون آموزش مداوم هستند مي‌توانند 125 امتياز خود را با توجه به رشته تخصصي خود از هريك از انواع برنامه‌هاي آموزش مداوم به دلخواه كسب نمايند.

7-    افراد مشمول قانون در صورت گذراندن دوره‌‌اي كه منجر به اخذ مدرك تحصيل معتبر بشود در طول آن دوره تحصيلي از كسب امتيازات آموزش مداوم معاف مي‌باشند.

8-    مشمولين مي‌توانند 62/5 امتياز(50%)  در دوره پنجساله را از برنامه خودآموز كسب نمايند.

9-    برنامه‌هاي غيرحرفه‌اي شامل (كامپيوتر، مقاله‌نويسي، مديريت و ...) حداكثر 10 امتياز در طول پنجساله مي‌تواند مورد قبول باشد.

10-‌ هرگونه معافيت مشمولين قانون بلحاظ كهولت سن، بيماري و عدم فعاليت حرفه‌اي لغو مي‌باشد.