تازه ها در :دهان و دندان

تخصص ها و تعریف آنها

 

 

ليست دانشكده ها

 

شهر

تلفن

فاكس

آدرس

اصفهان

0316687080

6687080

اصفهان دروازه شيراز خ هزار جريب

اهواز

06113360019

3364366

اهواز-كوي گلستان - شهرك دانشگاهي

بابل

0112291094

2291093

بابل خ فلسطين

تبريز

04113340310

3346977

تبريز خ امام خ دانشگاه

تهران

02166405348

66401132

تهران خ انقلاب خ قدس

تهران (شهيدبهشتي )

02122403080

22403194

تهران اوين بزرگراه شهيد چمران

تهران (آزاد اسلامي )

02122580742

22564577

تهران پاسداران نيستان دهم پ4

تهران (شاهد)

02188954915

88967618

تهران خ ايتاليا بين وصال و قدس پ71

رشت

0131670035

3230776

رشت فلكه توشيبا روبروي هتل پرديس

رفسنجان

03918220013

8220008

رفسنجان جنب بيمارستان علي ابن ابيطالب

زاهدان

05412414005

2414003

زاهدان كوي تير اندازي

شيراز

0711663192

6270325

شيراز-خ قم آباد-قصرالدشت

قزوين

0281670035

670036

قزوين خ شهيد بابائي بعد از كانال آب

كرمان

034140579

40579

بلوار جمهوري اسلامي ايران خ فارابي

مشهد

051812381

8416964

مشهد مقابل پارك ملت

همدان

0814223033

4223033

همدان بلوار فلسطين

يزد

03516256975

6250344

يزد خ امام ابتداي بلوار دهه فجر